top of page

Boekbindcafé: samen werken aan interessante projecten

Vanaf het werkjaar 2018-2019 lanceren we het boekbindcafé. Deze bijeenkomsten gaan door elke tweede zaterdag van de maand, van 09h30 tot 11h30. Anders dan bij de stages, werken we hier allemaal op eigen tempo aan een bepaalde bindwijze of project. De bedoeling is dat iedereen werkt aan een bepaalde (historische) binding, waarbij iedereen tijdens de bijeenkomsten de koppen bij elkaar kan steken om samen bepaalde problemen te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Op die manier kan iedereen leren van elkaar in een ongedwongen sfeer en werken we samen prachtige boeken af.

Deelname aan het boekbindcafé is geheel gratis. Enkel de gebruikte materialen dienen betaald te worden, al worden deze gezamelijk aangekocht, al naargelang de belangstelling, om zo de prijs te drukken.Interesse? Neem dan contact op met het secretariaat.

bottom of page